Regulamin zapisów na warsztaty i kursy

  1. Biorąc udział w warsztatach Akademii Wolnego Czasu uczestnik zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Organizatorem szkolenia jest Akademia Wolnego Czasu. Terminy najbliższych planowanych zajęć są umieszczone na podstronie terminy najbliższych warsztatów; jeżeli nie ma konkretnej daty, to znaczy, że aktualnie nie jest ona ustalona. Prosimy o zaglądanie na tę stronę, zanim napiszą Państwo maila z pytaniem o termin.
    Informujemy, że od września 2009 roku większość warsztatów będzie się odbywać nie częściej niż raz na kwartał, w związku z tym PROSIMY O ROZWAŻNE PODEJMOWANIE DECYZJI PRZY ZAPISYWANIU SIĘ. Jedynym potwierdzeniem rezerwacji miejsca na warsztaty jest dokonanie wpłaty nie później niż na 2 tygodnie przed planowanymi zajęciami.  3. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest przelew na konto Akademii Wolnego Czasu (zakładka KONTAKT) sumy podanej przy opisie/terminie warsztatów
  4. W chwili zamówienia warsztatów zostaje dokonana rezerwacja miejsca dla zgłaszającego się uczestnika. Następnie dany uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty za warsztaty najpóźniej do 14 dni roboczych przed terminem planowanych warsztatów.
  5. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w punkcie 3, rezerwacja zostaje anulowana.
  6. Zgłoszenie na warsztaty jest imienne. Zgłoszony uczestnik może wykupić udział w warsztatach dla innej osobę, ale jest zobowiązany poinformować o tym Akademię Wolnego Czasu.
  7. Cena warsztatów obejmuje wszystkie materiały potrzebne na warsztatach (gdy mowa o warsztatach artystycznych), poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciasto bądź inne przekąski), wszystkie przedmioty wykonane/ozdobione na warsztatach są własnością uczestnika.
  8. Akademia Wolnego Czasu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż zakładana przy danych warsztatach lub w innym losowym przypadku (np. choroba prowadzącego warsztaty). W takim przypadku wszystkie dokonane wpłaty zostają niezwłocznie zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich konto.

9. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia Akademia Wolnego Czasu zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% opłaty za warsztaty w przypadku rezygnacji ze szkolenia                   przez uczestnika na 7 – 4 dni przed terminem zajęć, w terminie krótszym niż 4 dni – 100% wpłaty za warsztaty

10. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą wpłaty.

11. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nich od momentu, w którym przybył na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej                        części szkolenia.

12. Dane uczestnika służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy uczestnikiem i Akademią Wolnego Czasu i nie są udostępniane osobom trzecim.

13. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga właściciel serwisu Akademia Wolnego Czasu

14. Pytania i uwagi dotyczące Akademii Wolnego Czasu należy kierować na adres ewa@awc.pl