Autoprezentacja

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z teoretyczną oraz praktyczną wiedzą
zakresu psychologii kreowania wizerunku.
Podczas warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę, nauczą się technik, otrzymają
wskazówki z obszarów tj.
● skuteczna komunikacja interpersonalna
● symbolika i wpływ mowy ciała na skuteczność przekazu autoprezentacyjnego
● asertywność
● savoir vivre
● radzenie sobie ze stresem w sytuacjach prezentacji i autoprezentacji
Ramowy plan warsztatów:
1. Autoprezentacja – informacje ogólne, prawa, efekty rządzące procesem kreowania
porządnego wizerunku
2. Autoanaliza wew. potencjału – zasoby, atuty, mocne strony oraz obszary wymagające
rozwoju; wzmocnienie poczucia pewności siebie
3. Skuteczna komunikacja werbalna i pozawerbalna (z elementami NLP)
● skuteczna autoprezentacja dokonywana na większym forum publicznym
4. Komunikacja pozawerbalna
● gest
● głos, praca nad intonacją
● mimika
● postawa, mowa ciała
● symbolika i znaczenie gestów
● psychologia koloru
5. Asertywność
● kształtowanie i wzmacnianie postaw asertywnych
● techniki asertywnej odmowy
● asertywne reagowanie na krytykę
6. Sztuka savoir vivre w autoprezentacji
● savoir vivre „przy stole” / bankiety, kolacje służbowe, cocktail party etc./ – jak się
zachować, jak się stosownie ubrać?
● savoir vivre – powitania
● savoir vivre – podejmowanie gości, przyjmowanie i wręczanie prezentów
● savoir vivre w syt. niestandardowych np. rozmowa kwalifikacyjna etc.
7. Stres w sytuacji wystąpień publicznych, autoprezentacji
● techniki radzenia sobie z tremą
● źródła stresu
● sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami